Dezynfekcja - likwidacja pleśni i innych szkodliwych grzybów, bakterii, wirusów metodą chemiczną, termiczną lub metodą ozonowania. Odkażanie zabicie form wegetatywnych i przetrwalnikowych drobnoustrojów (chorobotwórczych) przy użyciu metod fizycznych i chemicznych ,zmniejszenie liczby drobnoustrojów do bezpiecznego poziomu, tzn. nie zagrażającego organizmom żywym i produktom. Nie powoduje całkowitego wyjałowienia środowiska

Deakaryzacja - Zwalczanie alergenów i roztoczy w pomieszczeniach.

Dezodoryzacja - Likwidacja bardzo uciążliwych zapachów.

Sanityzacja – proces dążący do eliminacji możliwie dużej liczby mikroorganizmów na przedmiotach codziennego użytku. W gospodarstwie domowym i miejscach publicznych. Procesy sanityzacji  nie doprowadzają do zupełnego wyjałowienia, zmniejszają ilość drobnoustrojów do "bezpiecznego" minimum.

Aseptyka - jałowość, postępowanie zabezpieczające przed dostępem bakterii lub innych drobnoustrojów chorobotwórczych. Aseptyka jest niezbędnym elementem prawidłowego postępowania chirurgicznego (sterylność narzędzi chirurgicznych, materiałów opatrunkowych). Znajduje również zastosowanie w badaniach laboratoryjnych oraz przy produkcji leków czy artykułów spożywczych.

Antyseptyka - postępowanie odkażające, wyjaławianie, którego celem jest zabicie wszystkich drobnoustrojów (bakterii, wirusów, grzybów) znajdujących się w danej przestrzeni lub substancji, na określonych przedmiotach, na rękach, w ranie lub w jej otoczeniu itp. Do wyjaławiania stosuje się: środki antyseptyczne, wysoką temperaturę w sterylizatorach (sterylizacja) i autoklawach, promienie nadfioletowe lampy kwarcowej (sale operacyjne, sale chorych), promieniowanie jonizujące.

Drobnoustroje i mikroorganizmy - sztuczna grupa nie mająca formalnego charakteru systematycznego, obejmująca drobne, zwykle jednokomórkowe organizmy widoczne pod mikroskopem. Należą do nich bakterie, pierwotniaki, wirusy, liczne glony, niektóre grzyby. Wiele drobnoustrojów pasożytuje w innych organizmach, w tym u człowieka, wywołując choroby zakaźne. Drobnoustroje chorobotwórcze nazywamy zarazkami. Liczne drobnoustroje są niezbędnymi symbiontami organizmów wyższych (np. mikroflora jelitowa i symbiotyczne orzęski pomagają zwierzętom trawić błonnik roślinny). Drobnoustroje są też zasadniczą grupą reducentów w ekosystemach.

Roztocze (Acarina) - stawonogi z rzędu zaliczanego do gromady pajęczaków, występujące we wszystkich niemal środowiskach. Długość ciała od ok. 0,5 do 2 mm, nieliczne gatunki mają większe rozmiary. Większość gatunków wolno żyjąca, roślinożerna lub drapieżna, inne prowadzą pasożytniczy tryb życia. Ciało roztoczy ma kształt zazwyczaj owalny, z niewyraźną segmentacją, narządy gębowe typu kłująco-ssącego. Roztocze posiadają narządy zmysłów w postaci szczecinek oraz zagłębień, nieliczne gatunki mają oczy. Są rozdzielnopłciowe, przechodzą rozwój ze stadiami larwy i nimfy.

Bakterie - grupa organizmów prokariotycznych w randze królestwa (według Cavaliera-Smitha) obejmująca organizmy jednokomórkowe o różnych kształtach (ziarenkowce, pałeczki, laseczki, przecinkowce i śrubowce), które mogą się łączyć, tworząc dwoinki, łańcuszki luźno powiązanych komórek (paciorkowiec), nieregularne skupienia (gronkowiec) lub regularne prostopadłościany (pakietowiec). Podział systematyczny bakterii obejmuje dwa podkrólestwa: Negibakterie oraz Unibakterie.

Wirusy - twory biologiczne o wielkości 15-300 nm, widoczne pod mikroskopem elektronowym (z nielicznymi wyjątkami), charakteryzujące się brakiem budowy komórkowej i brakiem własnych układów enzymatycznych, niezbędnych do przebiegu procesów metabolicznych, syntezy białek i replikacji. Z tych względów wirusy nie rosną i nie rozmnażają się, są pasożytami obligatoryjnymi, tzn. do istnienia w przyrodzie niezbędne jest ich stałe krążenie pomiędzy organizmami żywymi (komórkami roślinnymi, zwierzęcymi lub bakteryjnymi - bakteriofagi). Wszystkie funkcje wirusów dokonywane są przez rybosomy gospodarza.

Patogen - czynnik wywołujący chorobę ludzi, zwierząt i roślin. Ze względu na ich charakter patogeny można podzielić na:
1) biologiczne - np.: wirusy, grzyby, bakterie,
2) chemiczne - toksyczne związki chemiczne,

Zarazki - potoczna nazwa drobnoustrojów chorobotwórczych (bakterii, wirusów, grzybów, pierwotniaków).

 
Informacje