Ozon, (tritlen, O3), nietrwała odmiana alotropowa tlenu, rozkłada się samorzutnie w temperaturze pokojowej do tlenu cząsteczkowego O2 i atomowego O. Kąt między wiązaniami w cząsteczce ozonu wynosi 116,8°. Cząsteczka ozonu posiada moment dipolowy 0,46 D. Ozon jest niebieskawym gazem o ostrej woni (zapach w powietrzu podczas burzy). Temperatury topnienia, wrzenia i krytyczna są wyższe dla ozonu aniżeli dla tlenu. W porównaniu z tlenem, rozpuszczalność ozonu w wodzie jest ok. 10 razy większa.

Ozon jest związkiem reaktywnym, posiada silne właściwości utleniające. W roztworach wodnych utlenia związki żelaza, manganu(II), wodorosiarczki, cyjanki, azotany(III), jodki, substancje powierzchniowo czynne, pestycydy fosforoorganiczne (pestycydy), węglowodory oraz liczne inne związki organiczne. Ozon jest wytwarzany przez wyładowania elektryczne w powietrzu, promieniowanie ultrafioletowe lub tlenie w tzw. ozonizatorach.

Gaz ten występuje naturalnie w atmosferze, powstaje podczas wyładowań atmosferycznych, które występują w trakcie burz. Należy też wspomnieć, iż jest bardzo mocnym utleniaczem.

Ozon i jego działanie. Ozon jest bardzo potężnym utleniaczem,  jego szerokie spektrum działania, właściwości bakteriobójcze, nietoksyczność, łatwość użycia , a także brak podatności na dezaktywację nie ma sobie równej.  W kontakcie z zapachami, bakteriami lub wirusami dodatkowy atom tlenu niszczy ich całkowicie przez utlenianie. W ten sposób ten sam dodatkowy atom tlenu ulega utlenieniu i nic nie pozostaje - brak zapachu, brak bakterii, nie ma dodatkowego atomu, pozostaje tylko tlen. Oprócz efektywnego działania ozonu na wszelkie patogeny w powietrzu, w materiałach, na powierzchniach  i wodzie ma jeszcze dodatkowa zaletę, pozostawia środowisko bez szkodliwych pozostałości. Dociera do miejsc gdzie w standardowych warunkach nie jesteśmy w stanie poradzić sobie z dezynfekcją. Dzięki nowoczesnym generatorom ozonu mamy pełna kontrolę nad dokładnym dozowaniem potrzebnej ilości ozonu oraz czasu jego emisji . Ozonowanie produktów uprawnych wydłuża ich okres przydatności do spożycia i zapewnia czystość mikrobiologiczną, ma to korzystny wpływ na zdrowie człowieka

 
Informacje