Firma OZONEKO świadczy specjalistyczne usługi ozonowania kompleksowego dla domu, przemysłu, transportu (motoryzacji), wszelkich jednostek użyteczności publicznej oraz klubów i organizacji sportowych.

Szerokie spektrum zastosowania ozonu ze wszystkimi jego pozytywnymi właściwościami pozwala skutecznie wyczerpać jego potencjał w celach sanityzacji,  dezynfekcji, deakaryzacji czy dezodoryzacji.

W zakresie usuwania :

  • wszelkich patogenów biologicznych i chemicznych
  • bakterii i wirusów
  • zarodników pleśni, grzybów, alergenów
  • mikroorganizmów i drobnoustrojów
  • roztoczy i ich odchodów
  • toksycznych związków - również poremontowych
  • związków po chorobach i zmarłych
  • neutralizacji wszelkich uciążliwych zapachów: stęchlizny, chemii, papierosów, zwierząt, potu, popożarowych itd.

Procesy Dezynfekcji - Deakaryzacji - Dezodoryzacji z zastosowaniem  generatorów ozonu to najlepszy, niezawodny i jedyny skuteczny, a zarazem bezchemiczny sposób walki z wyżej wymienionymi zagrożeniami.

Ofertę dezynfekcji ozonem kierujemy dla firm , instytucji, oraz klienta indywidualnego.

Ozonujemy m.in. domy-mieszkania, szeroko pojęte sektory:  hotelarski, gastronomiczny, służby zdrowia, kluby sportowe, sektory oświaty i opieki społecznej , zakłady pogrzebowe, chłodnie, sklepy, magazyny żywności, zakłady przetwórstwa spożywczego oraz zakłady hodowlane, sklepy , transport spożywczy i publiczny, samochody osobowe, autokary, kampery, karawany pogrzebowe, transport sanitarny, przewody wentylacyjne, zbiorniki zamknięte... itd.

Na Państwa życzenie po zakończeniu usługi zostanie wystawiony certyfikat ozonowania z zawartymi wartościami stężeń ozonu, czasu oraz obszaru jego emisji. Posiadamy niezbędne kwalifikacje i doświadczenie co pozwala nam swobodnie poruszać się w tej branży.

 

 
Informacje